Det sker ... Hvad gør jeg ved ... Kirkebladet ... Kirkens Historie ... Galleri ... Kontakt ...

Vielse


Tillykke - hvis I ønsker at blive viet i kirken kontakter I sognepræsten for at lave aftale om hvornår brylluppet skal finde sted. Derudover skal man tidligst 4 mdr. før vielsen henvende sig på kommunen for at få en prøvelsesattest.


Den udstedte prøvelsesattest afleveres til præsten sammen med navne og adresser på 2 vidner, som vil være til stede ved vielsen.


Navneændring på bryllupsdagen - Gratis

Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest.

Det sker på www.borger.dk.