Det sker ... Hvad gør jeg ved ... Kirkebladet ... Kirkens Historie ... Galleri ... Kontakt ...

Navneændring


Hvis du ønsker at ændre dit navn eller barn/børns navne, så udfylder, betaler og indsender du din ansøgning med NemID på www.borger.dk. Ansøgningen bliver automatisk sendt til kirkekontoret som skal behandle ansøgningen.

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at den anden forælder medsignerer med sit NemID. En navnændring koster 500 kr. og beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan påbegyndes, uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.

Navneændring i forbindelse med vielse er er gratis.


For borgere uden NemId, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden www.personregistrering.dk eller kom til kirkekontoret, så printer vi en ud til dig