Det sker ... Hvad gør jeg ved ... Kirkebladet ... Kirkens Historie ... Galleri ... Kontakt ...

Fødsel

Når et barn fødes, modtager kirkekontoret besked om fødslen. Er forældrene gift, modtager I en fødselsattest med posten ca. 14. dage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed skal"Omsorgs- og ansvarserklæring"  udfyldes med NemlD på www.borger.dk.  Omsorgs og ansvarserklæringen medfører fælles forældremyndighed.


Dåb

Ønsker I jeres barn døbt henvender I jer til sognepræsten for at aftale tidspunkt for dåben, gerne i god tid.  Ved dåben skal der være mindst 2 og højst 5 faddere, og de skal alle være døbt i den kristne tro. Ved dåben får I en dåbsattest på barnet og en børnebibel i gave fra sognet.


Navngivning

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning sker enten ved dåb, hvor barnet optages som medlem af Den danske Folkekirke, eller ved anmeldelse om navngivning på www.borger.dk ved brug af nemID. Når barnet er navngivet modtager I en navneattest fra kirkekontoret.